get('twitter')) == 1) { ?>

 

V SPOLCENTRE sú vhodné priestory aj pre veľké prezentačné akcie pre 200 resp. až 400 účastníkov.

prezentacie 01

Ak má organizátor požiadavku usporiadať prezentačnú akciu pre 200 účastníkov. Vhodným miestom je tanečná sála, v ktorej je aj malé podium. Organizátorovi je k dispozícii samostatná prípravná miestnosť. V prípade, že organizátor prezentačnej akcie uvažuje s prítomnosťou až 400 účastníkov je vhodným miestom tenisová hala. Túto vieme upraviť tak, aby vyhovovala požiadavkám organizátora zodpovedala kritériám pre veľké prezentačné akcie. Blízkosť Lobby baru poskytuje účastníkom možnosť vhodného občerstvenia počas prestávok. 

prezentacie 04

 

 

prezentacie 02

 

prezentacie 03

 

kontakty biele sk

papierik biely sk