get('twitter')) == 1) { ?>

 

V kinoreštaurácii je k dispozícii aj veľké plátno a videoprojektor zabudovaný v strope miestnosti, čo všetkým hosťom, z akéhokoľvek miesta, umožňuje sledovať príťažlivé športové podujatia vo výbornej kvalite.  

videoprojekcia 01

Videoprojekcia však nie je určená len milovníkom športu. Najmä u mladých ľudí je veľmi populárna a pôsobivá prezentácia videoklipov, alebo krátkych dokumentárnych filmov. V prípade záujmu je možné aj premietanie celovečerných filmov.

 

 

videoprojekcia 02

videoprojekcia 03

kontakty biele sk

papierik biely sk