Firemné akcie

V SPOLCENTRE sú vhodné priestory aj pre veľké prezentačné akcie pre 200 až 400 účastníkov.

Ak má organizátor požiadavku usporiadať prezentačnú akciu pre 200 účastníkov, vhodným miestom je tanečná sála, v ktorej je aj malé pódium. Organizátorovi je k dispozícii samostatná prípravná miestnosť. V prípade, že organizátor prezentačnej akcie uvažuje s prítomnosťou až 400 účastníkov, je vhodným miestom tenisová hala. Túto vieme upraviť tak, aby vyhovovala požiadavkám organizátora a zodpovedala kritériám pre veľké prezentačné akcie. Blízkosť Lobby baru poskytuje účastníkom možnosť vhodného občerstvenia počas prestávok. 

firemne akcie 01
firemne akcie 02
firemne akcie 03
firemne akcie 04